Projelerimiz

TÜRKİYE'DE GENÇ İSTİHDAMIN DOKUZ TİP MİZAÇ MODELİ İLE DESTEKLENMESİ

Günümüzde üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasasına katılmaları, hem AB ülkelerinde hem de Türkiye’de hala en önemli sorunlardan biridir. 2015 AB Gençlik Raporu’na göre, bugün gençlerin kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla daha iyi eğitim almalarına rağmen hala AB genelinde 15-29 yaşlarında 8.7 milyon genç işsiz bulunmaktadır.Benzer şekilde, OECD tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarında bir düşüş gözlemlenmektedir.

Bu göstergeler bize, günümüzde genç nüfusun istihdam alanlarının genişletilmesi ve onların işgücü piyasasına entegrasyonunun sağlanması için çalışmalar yapılmasının önemini göstermektedir.

Bu önem temelinde, bu projede, özellikle, AB’nin istihdam ve girişimcilik (Employment and Entrepreneurship) çerçevesinde belirttiği temel hedefler doğrultusunda, gençlerin istihdam alanına girme süreçlerine kendi mizaçlarına ilişkin farkındalıklarını edinerek destek sağlanması hedeflenmektedir. Kariyer rehberliği ve danışmanlık desteğinin sağlanması ile mesleki geleceklerine yön vermeye çalışan ve mezuniyet aşamasına gelen gençler için, kendi mizaçlarının güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak bir gelecek planlaması yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlediği temel hedefleri arasında yer alan, “İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem verilmesine” yönelik politikası doğrultusunda üniversite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için genç işgücü piyasasına girecek üniversite son sınıf öğrencilerine mizaç tanımaya dayalı bir rehberlik ve danışmanlık desteği sağlanması amaçlanmaktadır.