Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli

Bireysel farklılıklar, alanda çalışan meslek profesyonellerinin (özellikle psikolog, eğitim psikologları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişim uzmanları ve sosyal hizmet uzmanları v.b.) en önemli çalışma konularından biridir. Uygulamada bireysel farklılıkların tespiti, gelişimin izlenmesi ve gelişim krizlerinin çözümü, davranış gelişim süreçlerinin eğitim ve rehberliğe doğru yansıtılması, özel beceriler ve stratejileri kullanmayı gerektirmektedir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli; bireysel farklılıkları erken çocukluk döneminden itibaren inceleme ve değiştirmeye fırsat veren, üzerinde yaşam boyu tutarlı bir biçimde çalışmak için uygulanabilir ve etkili yöntemler sunan özel bir modeldir.

Kültürel ve evrensel tanımlamaları doğasında uyumla barındıran Dokuz Tip Mizaç Modeli biricikliğe güçlü vurgusu ile bilimsel alanda, uygulayıcılar için ise etkin müdahale ve yardım becerilerini hızlı kazandırması ile pratik alanda önemli avantajlara sahiptir. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Danışmanlık Modeli, günlük yaşam da iletişim, uyum, psikolojik iyi olmayı desteklemenin yanı sıra kişisel, eğitsel ve mesleki alanda profesyonellere yol gösterecek bütüncül bir danışmanlık yaklaşımı da sunmaktadır.