Mizaç Temelli Liyakat Modeli

Dokuz Tip Mizaç Modeli; insan varlığını bedensel, psikolojik ve ruhsal olarak bir bütün halinde ele alan, onun yapısal ve işlevsel kaynaklarına inerek olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık riskli özelliklerini, dolayısıyla bireysel farklılıklarını belirleyebilen, gücünü yerelliği ihmal etmeden evrenselliğinden alan, bilimsel ve özgün bir insanı tanıma modelidir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli temelinde hazırlanan Mizaç Temelli Liyakat Modeli, yeterlilik, yetkinlik ve ahlaki değerler olmak üzere 3 ana eksen üzerine kuruludur.